Anders kijken, meer zien, gedrag beïnvloeden

Armour Brown biedt perspectief

Anders kijken, meer zien, gedrag beïnvloeden

Armour Brown biedt perspectief

Marktonderzoek

Kijk door de ogen van een ander. Hoe maak je je klanten enthousiast? Waardoor bereik je nieuw personeel? Hoe zorg je dat ze voor jou kiezen, en vervolgens bij je...
Lees meer »

Workshops

Samen zie je meer. Een directeur die zijn koers moet wijzigen. Een manager die een voortreffelijke dienstverlening aan zijn klanten wil. Een groep collega’s die een...
Lees meer »

Werkwijze

Anders leren kijken Als je je product of dienstverlening wilt verbeteren, of een aantrekkelijke werkgever wilt zijn voor talent, moet je verder durven denken dan je gewend...
Lees meer »

Over Ine Armour Brown

Een van mijn opdrachtgevers gaf me een mooi compliment. Hij zei: ‘Ik kijk nu anders naar mijn klanten, ik durf keuzes te maken doordat ik hen beter begrijp. Daardoor groeit...
Lees meer »

Methoden van onderzoek

Hier vind je een kort overzicht van onderzoeksmethoden. Regulier en innovatief kwalitatief onderzoek: Diepte-interviews Groepsdiscussies Bulletin boards (via web of...
Lees meer »

Vraagstukken voor onderzoek

Voor deze vraagstukken kun je me zeker bellen: Concept tests (nieuw product / format / portal / dienst) Communicatietests (commercials, advertenties, online...
Lees meer »

Specialismen

Arbeidsmarkt, transport, technologie en dienstverlening Deze vier werkvelden zijn vaak onderwerp van mijn onderzoek. De uitkomsten van mijn onderzoeken zijn o.a. gebruikt...
Lees meer »